Design av logotyp åt företaget 3R Recycle

Handel och distribution

3R Recycle

Design av logotyp åt 3R Recycle som sysslar med återvinning av kläder.