Design av logotyp åt företaget Amherst

Verkstad och service

Amherst

Design av logotyp åt Amherst som bedriver utveckling och tillverkning av exklusiva sportbilar.