Design av logotyp åt företaget BKH

Bygg och anläggning

BKH

Design av logotyp åt BKH som sysslar med projektledning inom bygg och anläggning.