Design av logotyp åt företaget Brommaakuten

Vård och sociala tjänster

Brommaakuten

Design av logotyp åt Brommaakuten som driver en akutvårdsmottagning i Bromma.