Design av logotyp åt företaget Conigo

Konsulter

Conigo

Design av logotyp åt Conigo som bedriver konsultverksamhet inom inköpsstrategi.