Design av logotyp åt företaget Curlies

Handel och distribution

Curlies

Design av logotyp åt Curlies som bedriver handel med konfektyr.