Design av logotyp åt företaget Defma

Finans, juridik och ekonomi

Defma

Design av logotyp åt Defma som bedriver konsultverksamhet med avseende på företagets organisation.