Design av logotyp åt företaget Ekströms parkett

Bygg och anläggning

Ekströms parkett

Design av logotyp åt Ekströms Parkett som sysslar med golvslipning.