Design av logotyp åt företaget Electroheat

Verkstad och service

Electroheat

Design av logotyp åt Electroheat Industrial Ovens som sysslar med utveckling och tillverkning av industriella ugnar.