Design av logotyp åt företaget Eriksbergs Läkartjänst

Vård och sociala tjänster

Eriksbergs Läkartjänst

Design av logotyp åt Eriksbergs Läkartjänst som driver en läkarklinik i Göteborg.