Design av logotyp åt företaget Exstress

Vård och sociala tjänster

Exstress

Design av logotyp åt Exstress som erbjuder friskvård och hjälp med stresshantering.