Design av logotyp åt företaget Farstavikens Skola

Utbildning

Farstavikens Skola

Design av logotyp åt Farstavikens Skola. En grundskola i Gustavsberg.