Design av logotyp åt företaget Ficope

Finans, juridik och ekonomi

Ficope

Design av logotyp åt Ficope som erbjuder finansiella konsulttjänster.