Design av logotyp åt företaget GTC

Finans, juridik och ekonomi

GTC

Design av logotyp åt Global Trade Capital som säljer erbjuder finansieringslösningar.