Design av logotyp åt företaget Högens Gård

Lantbruk

Högens Gård

Design av logotyp åt Högens Gård som sysslar med uppfödning av nötkreatur.