Design av logotyp åt företaget Hundräddarna

Ideella föreningar

Hundräddarna

Design av logotyp åt Hundräddarna som sysslar med att hitta nya hem åt hemlösa hundar.