Design av logotyp åt företaget JEK

Ideella föreningar

JEK

Design av logotyp för squashlaget JEK i Linköping.