Design av logotyp åt företaget K. Lundqvist

Handel och distribution

K. Lundqvist

Design av logotyp åt K. Lundqvist som bedriver tillverkning och försäljning av doftljus.