Design av logotyp åt företaget Kero Agro

Handel och distribution

Kero Agro

Design av logotyp åt Kero Agro som bedriver handel med jordbruksmaskiner.