Design av logotyp åt företaget Kuriosadagarna

Handel och distribution

Kuriosadagarna

Design av logotyp för Kuriosadagarna. En vintagemässa i Malmö.