Design av logotyp åt företaget Lifequality Products

Handel och distribution

Lifequality Products

Design av logotyp för Lifequality Products som bedriver e-handel med fokus på förhöjd livskvalitet.