Design av logotyp åt företaget Limni Medical

Vård och sociala tjänster

Limni Medical

Design av logotyp för Limni Medical som utvecklar teknisk utrustning för plastkirurgi.