Design av logotyp åt företaget Linnea Assistans

Vård och sociala tjänster

Linnea Assistans

Design av logotyp åt Linnea Assistans som erbjuder tjänster inom personlig assistans.