Design av logotyp åt företaget Luftkompaniet

Bygg och anläggning

Luftkompaniet

Design av logotyp för Luftkompaniet som levererar och installerar ventialtionssystem.