Design av logotyp åt företaget MDS

Konsulter

MDS

Design av logotyp åt MDS som levererar konsulttjänster inom företagsutveckling.