Design av logotyp åt företaget MKF London

Handel och distribution

MKF London

Design av logotyp för MKF London som bedriver handel med kläder och accesoarer på internet.