Design av logotyp åt företaget Montano

Handel och distribution

Montano

Design av logotyp åt Montano som är en grossist inom stål- och smidesvaror.