Design av logotyp åt företaget Mountain Recycle

Handel och distribution

Mountain Recycle

Design av logotyp för Mountain Recycle som sysslar med återvinning av material.