Design av logotyp åt företaget Naturliga Du

Vård och sociala tjänster

Naturliga Du

Design av logotyp för Naturliga Du som driver en webbbutik med fokus på ekologiska produkter för kroppsvård.