Design av logotyp åt företaget Ringsjöns Vattenråd

Ideella föreningar

Ringsjöns Vattenråd

Design av logotyp för Ringsjöns Vattenråd som utför miljöförbättrande åtgärder för Ringsjön.