Design av logotyp åt företaget Rönneåns Vattenråd

Ideella föreningar

Rönneåns Vattenråd

Design av logotyp för Rönneåns Vattenråd som utför miljöförbättrande åtgärder för Rönne Å.