Design av logotyp åt företaget Sante Omsorg

Vård och sociala tjänster

Sante Omsorg

Design av logotyp för Sante Omsorg som erbjuder personlig assistans och hemtjänst.