Design av logotyp åt företaget Schaktteknik Sverige

Bygg och anläggning

Schaktteknik Sverige

Design av logotyp för Schaktteknik Sverige som levererar entreprenadarbeten.