Design av logotyp åt företaget Sineshine Sound

Verkstad och service

Sineshine Sound

Design av logotyp för Sineshine Sound som tillverkar effektenheter för musikstudios.