Design av logotyp åt företaget SM Transportkylservice

Verkstad och service

SM Transportkylservice

Design av logotyp för SM Transportkylservice som sysslar service och installation av kylaggregat i lastbilar.