Design av logotyp åt företaget Spannarps Säteri

Lantbruk

Spannarps Säteri

Design av logotyp för Spannarps Säteri som sysslar med odling av spannmål och slaktkycklingsuppfödning.