Design av logotyp åt företaget Spark Mobility

Ideella föreningar

Spark Mobility

Design av logotyp för Spark Mobility som verkar för ökad adoptering av hållbara transportmedel.