Design av logotyp åt företaget Steenberg Fritidsprodukter

Handel och distribution

Steenberg Fritidsprodukter

Framtagning av logotyp åt Steenbergs Fritidsprodukter som är en återförsäljare av jakt- och fritidsprodukter.