Design av logotyp åt företaget Stockholms HBO2 center

Vård och sociala tjänster

Stockholms HBO2 center

Design av logotyp åt Stockholms HBO2 center som erbjuder medicinska syrgasbehandlingar.