Design av logotyp åt företaget Swartling & Johansson Advokatbyrå

Finans, juridik och ekonomi

Swartling & Johansson Advokatbyrå

Design av logotyp för Swartling & Johansson advokatbyrå.