Design av logotyp åt företaget Technetium International

Övrigt

Technetium International

Design av logotyp för Technetium International som bedriver medicinsk forskning.