Design av logotyp åt företaget Telecom Data

Bygg och anläggning

Telecom Data

Design av logotyp för Telecom Data som utför installation och service av datanät.