Design av logotyp åt företaget Torsjö Säteri

Lantbruk

Torsjö Säteri

Design av logotyp för Torsjö Säteri som sysslar med uppfödning av nötkreatur.