Design av logotyp åt företaget Trädsmak Trädfällning

Lantbruk

Trädsmak Trädfällning

Framtagning av logotyp för Trädsmak Trädfällning som erbjuder tjänster inom skogsvård.