Design av logotyp åt företaget Ungdomsvärnet

Vård och sociala tjänster

Ungdomsvärnet

Design av logotyp för Ungdomsvärnet som driver ett stödboende för ungdomar i Stockholm.