Design av logotyp åt företaget Von Platen

Restaurang

Von Platen

Design av logotyp för fiskrestaurangen Von Platen.