Design av logotyp åt företaget VV Sarn Väst

Bygg och anläggning

VV Sarn Väst

Framtagning av logotyp för VVS-firman VV Sarn Väst.