Design av logotyp åt företaget WeWill Seniorservice

Vård och sociala tjänster

WeWill Seniorservice

Design av logotyp för WeWill Seniorservice som erbjuder personlig assistans för äldre.