Design av logotyp åt företaget Zao Street Kitchen

Restaurang

Zao Street Kitchen

Design av logotyp för gatuköket Zau Street Kitchen.