Svensk Logotypdesign Logotyp

Villkor

§1 Allmänt

Svensk Logotypdesign ägs av Webkompaniet AS (502073-5097).

Villkoren gäller vid beställning av skräddarsydda grafiska designtjänster från www.svensklogotypdesign.se

De uppgifter som du uppger i orderformulären på hemsidan bildar tillsammans med nedanstående villkor köpeavtalet.

§2 Definitioner

Säljare är Webkompaniet AS, Fiskekroken 14, 0139 Oslo. Säljaren nämns vidare i avtalet som Svensk Logotypdesign, vi eller oss.

Köpare är det företag eller privatperson som fyller i beställningsformuläret. Köparen kallas vidare för kund, du eller dig.

§3 Arbetstider

Vi finns tillgängliga vardagar mellan 09:00 till 17:00. Undantaget är vanliga svenska semestermånader.

§3 Leveranstider

De leveranstider som anges på hemsidan är uppskattningar och ska inte ses som garantier. Vi gör dock allt vi kan för att leverera inom dessa.

§4 Ångerrätt

Din beställning är bindade om det inte ingår "nöjdhetsgaranti" i din tjänst. I det fallet kan du fram till att du godtagit den slutliga logotypen dra dig ur köpet.

För privatpersoner följer Svensk Logotypdesign de krav som ställs av konsumentverket enligt Ångerrätt vid distanshandel enligt “varor som tillverkas speciellt efter dina önskemål”.

§5 Kundens ansvar

Vi gör vårt yttersta för att leverera en design som uppfyller alla era önskemål. För att möjliggöra detta krävs att ni som kund svarar på mail eller telefon för vi att vi effektivt ska kunna driva projektet.

Om ni inte går att nå inom tio dagar så förbrukas nöjdhetsgarantin och projektet anses avslutat. Ni debiteras för nedlagt arbete.

§6 Betalning

Du faktureras med 30 dagars kredit efter levererat projekt. Betalning sker med bankgiro.

Om betalningen uteblir debiteras påminnelseavgift om 60 SEK, samt dröjsmålsränta om svensk reproränta plus 30% årligen.

§7 Upphovsrätt

Upphovsrätten till grafiskt material (logotyper, visitkort med mera) övergår till kunden efter att betalning har genomförts.

Svensk Logotypdesign har rätt att visa upp er slutgiltiga logotyp i galleriet.

Skisser som tas fram åt er som kund, men inte väljs, ägs framöver av Svensk Logotypdesign och kan komma att användas i andra projekt.